ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
                          ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100084
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010003
รหัส Obec 6 หลัก :
  100084
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไผ่ล้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pannongpailom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านหนองไผ่ล้อม
ตำบล :
  กุดตุ้ม
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044-870235
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 มีนาคม 2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดตุ้มลาดใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดตุ้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.